[*] Ewa Minkiewicz

Ewa Minkiewicz urodziła się 7 listopada 1948 roku w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Jej ojcem był por. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” zaś matką Wanda z domu Czarnecka ps. „Danka”. Ojciec od 1943 roku służył w 6 Brygadzie AK na terenie Wileńszczyzny, zaś po odtworzeniu oddziału na Podlasiu i Białostocczyźnie w 1945 roku przez mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” został dowódcą oddziału. Matka pochodziła z Białostocczyzny i była sanitariuszką w oddziale od 1945 roku. W listopadzie 1945 roku Rodzice wzięli ślub. W czerwcu 1948 cała rodzina z dwuletnim synem Andrzejem została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Tam w więzieniu urodziła się Ewa, przybywając w celi z Matką przez pół roku. Przez kolejne osiem lat nie widziała swojej Matki, skazanej na wieloletni wyrok więzienia. Ojciec skazany przez komunistów na śmierć został zamordowany 8 lutego 1951 roku. Nigdy go nie zobaczyła. Ewa była wychowywana przez Ciotkę. Starszy brat Ewy adoptowany przez inne małżeństwo, nie wrócił do rodziny. Po wyjściu Mamy z więzienia w 1956 roku była z nią do ostatnich chwil, poświęcając się opiece mocno zniszczonej więzieniem i przez władze komunistyczne Matce.

Udało się jej skończyć studia polonistyczne, do końca lat 80-tych była pozbawiona jednak możliwości godnej pracy. Wszędzie traktowano ją jako „córkę bandytów”. W 1980 roku mocno zaangażowała się w powstanie Solidarności, pracując w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „Solidarności”. Pomagała kombatantom, pracowała dla młodzieży, m.in. współorganizując rajdy piesze, odsłonięcia tablic pamiątkowych i dbając o pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Członkini Honorowa naszego Stowarzyszenia.

Zmarła po ciężkiej chorobie 24 kwietnia 2019 roku w Gdańsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27go kwietnia, w sobotę, o 9.15 w kaplicy na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

lipcowy Rajd w Rozogach

lipcowy Rajd w Rozogach

W dniach 20 – 22 lipca 2018 roku odbył się Rajd w Rozogach (pow. Szczytno). Miejscowość ta w 1946 roku była miejscem akcji szwadronu Lufy, rozbrojono tam posterunki milicji i dokonano rekwizycji w spółdzielniach.

Uczestnicy przemierzali trasę na odcinku Lipowiec – Rozogi, która była to lekcją historii. Na trasie wykonywali zadania takie jak nawiązywanie łączności, odnajdywanie historycznych miejsc(pomniki, cmentarze, zabytki) oraz pierwsza pomoc.

Uczestnicy brali udział w wigilię święta patronki parafii w akcji palenia zniczy na bezimiennych mogiłach z I wojny światowej na cmentarzu w Rozogach. Ostatniego dnia odbyły się gry edukacyjne zorganizowane i przywiezione przez IPN. Odbył się także konkurs gier.

W Rajdzie brało udział 35-40 osób.

Rajd został zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale IPNu oddziału Białystok i oddziału w Olsztynie.

Największego wsparcia udzielił nam gospodarz Ks. Prałat Józef Midura, który gościł uczestników na swojej plebanii. Specjalnie na rajd wyremontował pomieszczenia gospodarcze, gdzie spała większość uczestników. Pokrył także ze swoich pieniędzy dwa obiady dla wszystkich.

Na zakończenie odbyła się Msza Św. po której uczestnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy, okolicznościowe kubki oraz nagrody książkowe.

Robert Jamroz – komentant Rajdu

odsłonięcie tablicy Henryka Wieliczki „Lufy”

Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK ma zaszczyt zaprosić na odsłonięcie tablicy poświęconej Henrykowi Wieliczce ps. „Lufa”.
Uroczystosć będzie miała miejsce 19 listopada 2017 roku w miejscowości Rozogi (powiat szczycieński, gmina Rozogi).
Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12.00, następnie odsłonięcie tablicy.
Po uroczystości zapraszamy na drobny poczęstunek do salki parafialnej.

W uroczystości odsłonięcia tablicy zapowiedział się pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Przy uroczystości będzie towarzyszyć grupa rekonstrukcyjna z Ostrołęki.

wydarzenie również dostępne na facebooku: https://www.facebook.com/events/359305407839793

66 rocznica śmierci mjr. Łupaszki

niepokorny kawalerzysta
dowódca który nie przegrał żadnej bitwy
Jego oddziały walczyły od wileńszczyzny do pomorza
komuniści bali się go jak ognia
Jego historia obrosła legendą

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek Polskich. Nie jeden z waszych ojców, braci i kolegów jest z nami. My walczymy za świętą sprawę, za Wolną, Niezależną, Sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę!

Piotr Niwiński członkiem Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych

160701_pn_czlonkiem_rady_programowej_muzeumZW1 lipca 2016 roku została powołana Rada Programowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W skład Rady został powołany Wiceprezes naszego Stowarzyszenia – Piotr Niwiński.

Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum:

Rada będzie ciałem doradczym, które ma wspierać pracę nad powstaniem placówki. Będzie opiniowała scenariusze ekspozycji muzealnej, które będziemy się starali dopasować do obiektów prezentowanych na wystawie. Rada będzie uczestniczyła w konkursie, który niebawem będzie ogłoszony, na koncepcję architektoniczną dopasowania tego miejsca do roli muzeum. Ma też wspierać naszą działalność dzięki swoim kontaktom i pracy. To ciało niezwykle ważne, zaczyna pracę już dzisiaj.

źródło: http://dzieje.pl/aktualnosci/powolano-czlonkow-rady-programowej-muzeum-zolnierzy-wykletych
zdjęcie: PAP/J. Turczyk

Organizatorzy XIV Rajdu Łupaszki odznaczeni medalem „Pro Patria”

Miło nam poinformować, że 28 czerwca, w 70 rocznicę śmierci ppor. Żelaznego, na zakończenie XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem „Pro Patria”:pro_patria

  • Leszeka Dobrzyńskiego
  • Piotra Dowżenkę
  • Arkadiusza Dzikowskiego
  • Roberta Jamroza
  • Annę Kołakowską
  • Bogusława Łabędzkiego
  • Piotra Malinowskiego
  • Annę Niwińską
  • Annę Sutkowską

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk:

Bardzo cieszę się, że wśród uczestników marszu jest tak wielu młodych ludzi. Państwo znaleźli w Żołnierzach Niezłomnych, Żołnierzach Wyklętych, w „Łupaszce”, „Żelaznym” swój punkt odniesienia. Państwo znaleźli w ich dorobku życia źródło wartości, którym chcą Państwo służyć współcześnie. Tamto pokolenie rycerzy niepodległości zaświadczało codziennie, że umiłowanie wolności, polskości i pomocy innym to są wartości najwyższe, którym należy służyć i jeżeli trzeba, to oddać za nie zdrowie, a nawet życie. Jestem głęboko przekonany, że młodzi ludzie tu zgromadzeni też tak uważają – iż wolność i suwerenność Rzeczypospolitej jest najwyższym prawem.

Im było trudniej, ponieważ żyli w czasie wojny, w czasie okupacji komunistycznej. Nam jest łatwiej, żyjemy bowiem w czasie pokoju, ale zadanie jest takie samo, wyzwanie jest takie samo – służyć Rzeczypospolitej, dobro Ojczyzny przedkładać nad swój prywatny interes.

Medal wręczany jest „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

źródło: http://udskior.gov.pl/index.php?document=1707

zdjęcia: Stowarzyszenie „Samorządne Powiśle”