XV Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

XV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Główne cele Rajdu:

  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.
  • Spotkanie z „żywą” historią – spotkanie z ostatnimi żyjącymi kombatantami podziemia niepodległościowego.
  • Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
  • Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Termin i miejsce:

Rajd trwać będzie w dniach 24 – 30 czerwca 2017 roku, czyli tradycyjnie już w pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Rajd rozpocznie się w sobotę gdzieś w Borach Tucholskich. Koncentracja Patroli przewidziana jest na ok godzinę 12:00 w Bazie Rajdu (dokładny adres Bazy zostanie podany w późniejszym komunikacie).

Zgłoszenia:

W tym roku wracamy do poprzedniej formuły przyjmowania zgłoszeń czyli do elektronicznej karty patrolu, która dostępna jest w formacie excel i należy ją przesłać za pomocą maila na adres – rajd@lupaszko.pl.

Jest to pierwszy etap zgłoszenia patrolu.

Oczywiście oprócz przesłania karty patrolu, należy dostarczyć karty kwalifikacyjne uczestników. Wykonanie zgłoszenia patrolu i dostarczenie kart jest warunkiem przyjęcia Patrolu na Rajd. Poniżej dostępna jest dokumentacja do pobrania:

Terminy:

Zgłoszenia patrolu można dokonywać do końca marca 2017 roku (31.03.2017, 23:59).

Natomiast komplet kart uczestników należy dostarczyć do końca kwietnia 2017 roku 19 maja.

Patrolowy:

Prosimy wziąć pod uwagę informację, że Patrolowym musi być osoba pełnoletnią oraz posiadającą uprawnienia wychowawcy wypoczynku (szczegóły w Regulaminie Rajdu – w załączniku).

Trasy:

Zwracamy uwagę, iż trasy, które mają do pokonania poszczególne Patrole, są skonstruowane pod kątem konkretnych możliwości młodzieży z różnych kategorii wiekowych.
Przewidujemy trzy kategorie:

  • około 10 km dziennie
  • około 20-25 km dziennie
  • około 30 i więcej km dziennie.

Bezpieczeństwo:

„Zasady Bezpieczeństwa i Współzawodnictwa” – czyli zbiór zasad związanych z bezpieczeństwem oraz współzawodnictwem obowiązujących na Rajdzie – zostaną opublikowane na stronie rajdowej przed rozpoczęciem Rajdu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u pod adresem mailowym: rajd@lupaszko.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Rajdzie Łupaszki
Sztab XV Rajdu