Członkostwo

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia, paragrafu 6 i 7, w których mowa o członkostwie, to jest:

§ 6

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych po złożeniu wniosku na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie jej w poczet członków.

§ 7

1. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym na podstawie wniosku kandydata popartego przez dwóch członków Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić i złożyć deklarację (na adres pocztowy Stowarzyszenia), a po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia, opłacić składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

deklaracja członkowska