Władze Stowarzyszenia

19 marca 2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego zostały wybrane Władze Stowarzyszenia na 3-letnią kadencję. Jest to druga kadencja Władz Stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Dowżenko
Prezes Stowarzyszenia
tel. +48 795 424 192
Piotr Niwiński
Członek Zarządu
tel. +48 504 890 870
Piotr Malinowski
Członek Zarządu
tel. +48 606 124 755

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Dzikowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rober Jamroz
Członek Komisji Rewizyjnej
Krystian Wiśniewski
Członek Komisji Rewizyjnej