XIX Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

Już drugi rok borykamy się z trudną sytuacją w Polsce wynikającą z pandemii Covid 19.

Uniemożliwia nam ona organizowanie w tradycyjnej formie naszej sztandarowej inicjatywy jaką jest Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”. A tak bardzo chcielibyśmy wyruszyć na trasy razem z patrolami! Z uczestnikami odważnie i z radością pokonującymi partyzanckie trasy. Tym bardziej, że jest to ważny w rocznice rok – 70 rocznica śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 75 rocznica śmierci por. Zdzisława Badochy „Żelaznego”, Danuty Siedzikówny „Inki”, por. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”, kpr. Tadeusza Urbanowicza „Moskity’’ i wielu innych.

Dostosowując się do wymogów sanitarnych, epidemiologicznych oraz licznych obostrzeń chcemy zaproponować bezpieczną dla uczestników a możliwą do przeprowadzenia formułę rajdu. Byłaby mniej zwarta, pozbawiona większych zgromadzeń, krótsza i bez lotnych brygad UB!

Ale wrócilibyśmy do lasu, na trasy!

Dlatego proponujemy indywidualne akcje – rajdy małych, kilkuosobowych patroli, na terenie, gdzie operowały oddziały 5 Wileńskiej Brygady AK.  Wyznaczymy Wam wiele punktów, miejsc ważnych dla działań Brygady, znanych z poprzednich rajdów, miejsc, które należy także w tym roku odwiedzić, zadbać o nie. Tym razem sposób poruszania się będzie dowolny: pieszo, rowerem, samochodem? Ważna będzie Wasza obecność w miejscach wyznaczonych przez Sztab Rajdu. Różne formy przeprowadzonych przez Was upamiętnień będziecie przesyłać na wskazaną przez nas stronę internetową. Sugerujemy aby posprzątać wskazane miejsce, zapalić znicz, pozostawić biało-czerwony symbol.

Krótko mówiąc:

  • Do 15 maja czekamy na zgłoszenia poszczególnych patroli. W karcie informacyjnej zgłoszenia zaznaczacie jaki rejon Pomorza lub Warmii chcielibyście objąć działaniem. Jednak ostateczną listę miejsc otrzymacie od Sztabu Rajdu do 10 czerwca 2021 r.
  • Patrole nie są liczniejsze niż 5 osób. Dopuszczone będą patrole 1 osobowe.
  • Termin wykonania zadań powinien się zmieścić pomiędzy 25 czerwca a 28 czerwca 2021.
  • Sposób odwiedzenia tych miejsc przez patrole jest dowolny: pieszo, rowerem czy samochodem.
  • Sztab Rajdu nie organizuje w tym roku wyżywienia czy noclegów. Każdy musi zapewnić je we własnym zakresie.
  • Ocena zadania nastąpi poprzez wysłanie zdjęcia miejsca upamiętnionego na przygotowany przez nas portal. Potem będzie można te zdjęcia udostępnić na FB.
  • Osoby biorące aktywny udział w Rajdzie otrzymają koszulkę rajdową i okolicznościowy ryngraf.
  • Informujemy, iż 28 czerwca o 18.00 zamówiliśmy mszę świętą w Czerninie koło Sztumu w 75 rocznicę śmierci por. Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

Dokumenty:

Sztab Rajdu