Komendant Rajdu
Piotr Malinowski
Członek Sztabu Rajdu
Piotr Niwiński

Sztab XIV Rajdu Łupaszki

Oboźny Rajdu
Wojciech Ciok
Sekcja Tras
Anna Sutkowska
Sekcja Tras
Rober Jamroz
Obsługa Zgłoszeń
Anna Niwińska
Gra Terenowa & PR
Marta Chmielińska-Jamroz
Sekcja „Czernin”
Arkadiusz Dzikowski
Obstawa mszy św.
Anna Kołakowska
Komendant UB
Piotr Dowżenko
Medyk
Tomasz Kowalczyk