Współorganizatorami XV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, są:

logotyp_muzeumIIws_200

Muzeum II Wojny Światowej

logotyp_IPN_200

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

XV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od :

logotyp_UDSKiOR

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych