XV Rajd Łupaszki – komunikat nr 2

Zmiana w terminie oddawania kart uczestników

W punkcie 5 regulaminu Rajdu nastąpiła zmiana terminu przekazywania kart uczestników z 30 kwietnia na 19 maja.

Prosimy o dotrzymanie nowego terminu.

Sztab Rajdu