lipcowy Rajd w Rozogach

W dniach 20 – 22 lipca 2018 roku odbył się Rajd w Rozogach (pow. Szczytno). Miejscowość ta w 1946 roku była miejscem akcji szwadronu Lufy, rozbrojono tam posterunki milicji i dokonano rekwizycji w spółdzielniach.

Uczestnicy przemierzali trasę na odcinku Lipowiec – Rozogi, która była to lekcją historii. Na trasie wykonywali zadania takie jak nawiązywanie łączności, odnajdywanie historycznych miejsc(pomniki, cmentarze, zabytki) oraz pierwsza pomoc.

Uczestnicy brali udział w wigilię święta patronki parafii w akcji palenia zniczy na bezimiennych mogiłach z I wojny światowej na cmentarzu w Rozogach. Ostatniego dnia odbyły się gry edukacyjne zorganizowane i przywiezione przez IPN. Odbył się także konkurs gier.

W Rajdzie brało udział 35-40 osób.

Rajd został zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale IPNu oddziału Białystok i oddziału w Olsztynie.

Największego wsparcia udzielił nam gospodarz Ks. Prałat Józef Midura, który gościł uczestników na swojej plebanii. Specjalnie na rajd wyremontował pomieszczenia gospodarcze, gdzie spała większość uczestników. Pokrył także ze swoich pieniędzy dwa obiady dla wszystkich.

Na zakończenie odbyła się Msza Św. po której uczestnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy, okolicznościowe kubki oraz nagrody książkowe.

Robert Jamroz – komentant Rajdu