Piotr Niwiński członkiem Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych

160701_pn_czlonkiem_rady_programowej_muzeumZW1 lipca 2016 roku została powołana Rada Programowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W skład Rady został powołany Wiceprezes naszego Stowarzyszenia – Piotr Niwiński.

Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum:

Rada będzie ciałem doradczym, które ma wspierać pracę nad powstaniem placówki. Będzie opiniowała scenariusze ekspozycji muzealnej, które będziemy się starali dopasować do obiektów prezentowanych na wystawie. Rada będzie uczestniczyła w konkursie, który niebawem będzie ogłoszony, na koncepcję architektoniczną dopasowania tego miejsca do roli muzeum. Ma też wspierać naszą działalność dzięki swoim kontaktom i pracy. To ciało niezwykle ważne, zaczyna pracę już dzisiaj.

źródło: http://dzieje.pl/aktualnosci/powolano-czlonkow-rady-programowej-muzeum-zolnierzy-wykletych
zdjęcie: PAP/J. Turczyk

Organizatorzy XIV Rajdu Łupaszki odznaczeni medalem „Pro Patria”

Miło nam poinformować, że 28 czerwca, w 70 rocznicę śmierci ppor. Żelaznego, na zakończenie XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem „Pro Patria”:pro_patria

  • Leszeka Dobrzyńskiego
  • Piotra Dowżenkę
  • Arkadiusza Dzikowskiego
  • Roberta Jamroza
  • Annę Kołakowską
  • Bogusława Łabędzkiego
  • Piotra Malinowskiego
  • Annę Niwińską
  • Annę Sutkowską

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk:

Bardzo cieszę się, że wśród uczestników marszu jest tak wielu młodych ludzi. Państwo znaleźli w Żołnierzach Niezłomnych, Żołnierzach Wyklętych, w „Łupaszce”, „Żelaznym” swój punkt odniesienia. Państwo znaleźli w ich dorobku życia źródło wartości, którym chcą Państwo służyć współcześnie. Tamto pokolenie rycerzy niepodległości zaświadczało codziennie, że umiłowanie wolności, polskości i pomocy innym to są wartości najwyższe, którym należy służyć i jeżeli trzeba, to oddać za nie zdrowie, a nawet życie. Jestem głęboko przekonany, że młodzi ludzie tu zgromadzeni też tak uważają – iż wolność i suwerenność Rzeczypospolitej jest najwyższym prawem.

Im było trudniej, ponieważ żyli w czasie wojny, w czasie okupacji komunistycznej. Nam jest łatwiej, żyjemy bowiem w czasie pokoju, ale zadanie jest takie samo, wyzwanie jest takie samo – służyć Rzeczypospolitej, dobro Ojczyzny przedkładać nad swój prywatny interes.

Medal wręczany jest „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

źródło: http://udskior.gov.pl/index.php?document=1707

zdjęcia: Stowarzyszenie „Samorządne Powiśle”

65 rocznica śmierci mjr. Łupaszki

niepokorny kawalerzysta
dowódca który nie przegrał żadnej bitwy
Jego oddziały walczyły od wileńszczyzny do pomorza
komuniści bali się go jak ognia
Jego historia obrosła legendą

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek Polskich. Nie jeden z waszych ojców, braci i kolegów jest z nami. My walczymy za świętą sprawę, za Wolną, Niezależną, Sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę!