XVII Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

XVII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Główne cele Rajdu:

  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.
  • Spotkanie z „żywą” historią – spotkanie z ostatnimi żyjącymi kombatantami podziemia niepodległościowego.
  • Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
  • Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Termin i miejsce:

Rajd trwać będzie w dniach 22 – 27 czerwca 2019 roku, czyli tradycyjnie już w pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Rajd rozpocznie się w sobotę gdzieś w Borach Tucholskich. Koncentracja Patroli przewidziana jest na ok godzinę 12:00 w Bazie Rajdu (dokładny adres Bazy zostanie podany w późniejszym komunikacie). Keep reading →

lipcowy Rajd w Rozogach

lipcowy Rajd w Rozogach

W dniach 20 – 22 lipca 2018 roku odbył się Rajd w Rozogach (pow. Szczytno). Miejscowość ta w 1946 roku była miejscem akcji szwadronu Lufy, rozbrojono tam posterunki milicji i dokonano rekwizycji w spółdzielniach.

Uczestnicy przemierzali trasę na odcinku Lipowiec – Rozogi, która była to lekcją historii. Na trasie wykonywali zadania takie jak nawiązywanie łączności, odnajdywanie historycznych miejsc(pomniki, cmentarze, zabytki) oraz pierwsza pomoc.

Uczestnicy brali udział w wigilię święta patronki parafii w akcji palenia zniczy na bezimiennych mogiłach z I wojny światowej na cmentarzu w Rozogach. Ostatniego dnia odbyły się gry edukacyjne zorganizowane i przywiezione przez IPN. Odbył się także konkurs gier.

W Rajdzie brało udział 35-40 osób.

Rajd został zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale IPNu oddziału Białystok i oddziału w Olsztynie.

Największego wsparcia udzielił nam gospodarz Ks. Prałat Józef Midura, który gościł uczestników na swojej plebanii. Specjalnie na rajd wyremontował pomieszczenia gospodarcze, gdzie spała większość uczestników. Pokrył także ze swoich pieniędzy dwa obiady dla wszystkich.

Na zakończenie odbyła się Msza Św. po której uczestnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy, okolicznościowe kubki oraz nagrody książkowe.

Robert Jamroz – komentant Rajdu

XVI Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

XVI Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Główne cele Rajdu:

  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.
  • Spotkanie z „żywą” historią – spotkanie z ostatnimi żyjącymi kombatantami podziemia niepodległościowego.
  • Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
  • Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Termin i miejsce:

Rajd trwać będzie w dniach 23 – 27 czerwca 2018 roku, czyli tradycyjnie już w pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Rajd rozpocznie się w sobotę gdzieś w Borach Tucholskich. Koncentracja Patroli przewidziana jest na ok godzinę 12:00 w Bazie Rajdu (dokładny adres Bazy zostanie podany w późniejszym komunikacie). Keep reading →

odsłonięcie tablicy Henryka Wieliczki „Lufy”

Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK ma zaszczyt zaprosić na odsłonięcie tablicy poświęconej Henrykowi Wieliczce ps. „Lufa”.
Uroczystosć będzie miała miejsce 19 listopada 2017 roku w miejscowości Rozogi (powiat szczycieński, gmina Rozogi).
Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12.00, następnie odsłonięcie tablicy.
Po uroczystości zapraszamy na drobny poczęstunek do salki parafialnej.

W uroczystości odsłonięcia tablicy zapowiedział się pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Przy uroczystości będzie towarzyszyć grupa rekonstrukcyjna z Ostrołęki.

wydarzenie również dostępne na facebooku: https://www.facebook.com/events/359305407839793

XV Rajd Łupaszki – komunikat nr 3

Miejsce startowe:

Rajd rozpoczynamy 24 czerwca 2017 roku, o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
Dokładny adres to: ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.

Istnieje możliwość przybycia do szkoły już 23 czerwca od godziny 17:00.
Organizatorzy zapewniają możliwość noclegu z 24 na 25 czerwca.


Miejsce zakończenia:

Rajd kończymy 29 czerwca 2017 roku, ok godziny 23:00 w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 29 na 30 czerwca.

Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca