1 marca w Dąbrowie Górniczej

Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którym bliska jest 5. Wileńska Brygada AK i Żołnierze Niezłomni do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę ps. „ŻELAZNY” 1 marca 2020 o g. 12:00 w Bazylice NMP Anielskiej.

W tej świątyni 27 grudnia 1928 roku Zdzisław przyjął sakrament Chrztu Świętego wraz ze swą siostrą Barbarą.

Zmarła Dorota Tylec

Rankiem 7 lipca 2019 r. zmarła po ciężkiej chorobie Dorota Tylec (ur. 1963 r.) – krewna ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. W latach 2005-2006 brała udział w naszym Rajdzie. Była wieloletnim nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Była wybitnym pedagogiem, przewodnikiem i przyjacielem pokoleń młodzieży. Pasjonatka gór. Wraz z całą rodziną była strażnikiem pamięci swojego walecznego krewnego. Zawsze uśmiechnięta, pełna nadziei, ciekawa i chętna do pomocy. Od wielu lat zmagała się z ciężką chorobą…
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

XVII Rajd Łupaszki – komunikat nr 2

Miejsce startowe:

Rajd rozpoczynamy 22 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00 w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie.
Dokładny adres to: ul. ks.Lorenza 8 83-240 Lubichowo.

Istnieje możliwość przybycia do szkoły już 21 czerwca od godziny 18:00.
Organizatorzy zapewniają możliwość noclegu z 21 na 22 czerwca.


Miejsce zakończenia:

Rajd kończymy 26 czerwca 2019 roku, w godzinach wieczornych w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 26 na 27 czerwca.

[*] Ewa Minkiewicz

Ewa Minkiewicz urodziła się 7 listopada 1948 roku w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Jej ojcem był por. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” zaś matką Wanda z domu Czarnecka ps. „Danka”. Ojciec od 1943 roku służył w 6 Brygadzie AK na terenie Wileńszczyzny, zaś po odtworzeniu oddziału na Podlasiu i Białostocczyźnie w 1945 roku przez mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” został dowódcą oddziału. Matka pochodziła z Białostocczyzny i była sanitariuszką w oddziale od 1945 roku. W listopadzie 1945 roku Rodzice wzięli ślub. W czerwcu 1948 cała rodzina z dwuletnim synem Andrzejem została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Tam w więzieniu urodziła się Ewa, przybywając w celi z Matką przez pół roku. Przez kolejne osiem lat nie widziała swojej Matki, skazanej na wieloletni wyrok więzienia. Ojciec skazany przez komunistów na śmierć został zamordowany 8 lutego 1951 roku. Nigdy go nie zobaczyła. Ewa była wychowywana przez Ciotkę. Starszy brat Ewy adoptowany przez inne małżeństwo, nie wrócił do rodziny. Po wyjściu Mamy z więzienia w 1956 roku była z nią do ostatnich chwil, poświęcając się opiece mocno zniszczonej więzieniem i przez władze komunistyczne Matce.

Udało się jej skończyć studia polonistyczne, do końca lat 80-tych była pozbawiona jednak możliwości godnej pracy. Wszędzie traktowano ją jako „córkę bandytów”. W 1980 roku mocno zaangażowała się w powstanie Solidarności, pracując w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „Solidarności”. Pomagała kombatantom, pracowała dla młodzieży, m.in. współorganizując rajdy piesze, odsłonięcia tablic pamiątkowych i dbając o pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Członkini Honorowa naszego Stowarzyszenia.

Zmarła po ciężkiej chorobie 24 kwietnia 2019 roku w Gdańsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27go kwietnia, w sobotę, o 9.15 w kaplicy na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

XVII Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

XVII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Główne cele Rajdu:

  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.
  • Spotkanie z „żywą” historią – spotkanie z ostatnimi żyjącymi kombatantami podziemia niepodległościowego.
  • Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
  • Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Termin i miejsce:

Rajd trwać będzie w dniach 22 – 27 czerwca 2019 roku, czyli tradycyjnie już w pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Rajd rozpocznie się w sobotę gdzieś w Borach Tucholskich. Koncentracja Patroli przewidziana jest na ok godzinę 12:00 w Bazie Rajdu (dokładny adres Bazy zostanie podany w późniejszym komunikacie). Keep reading →

lipcowy Rajd w Rozogach

lipcowy Rajd w Rozogach

W dniach 20 – 22 lipca 2018 roku odbył się Rajd w Rozogach (pow. Szczytno). Miejscowość ta w 1946 roku była miejscem akcji szwadronu Lufy, rozbrojono tam posterunki milicji i dokonano rekwizycji w spółdzielniach.

Uczestnicy przemierzali trasę na odcinku Lipowiec – Rozogi, która była to lekcją historii. Na trasie wykonywali zadania takie jak nawiązywanie łączności, odnajdywanie historycznych miejsc(pomniki, cmentarze, zabytki) oraz pierwsza pomoc.

Uczestnicy brali udział w wigilię święta patronki parafii w akcji palenia zniczy na bezimiennych mogiłach z I wojny światowej na cmentarzu w Rozogach. Ostatniego dnia odbyły się gry edukacyjne zorganizowane i przywiezione przez IPN. Odbył się także konkurs gier.

W Rajdzie brało udział 35-40 osób.

Rajd został zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale IPNu oddziału Białystok i oddziału w Olsztynie.

Największego wsparcia udzielił nam gospodarz Ks. Prałat Józef Midura, który gościł uczestników na swojej plebanii. Specjalnie na rajd wyremontował pomieszczenia gospodarcze, gdzie spała większość uczestników. Pokrył także ze swoich pieniędzy dwa obiady dla wszystkich.

Na zakończenie odbyła się Msza Św. po której uczestnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy, okolicznościowe kubki oraz nagrody książkowe.

Robert Jamroz – komentant Rajdu

XVI Rajd Łupaszki – komunikat nr 1

XVI Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Główne cele Rajdu:

  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.
  • Spotkanie z „żywą” historią – spotkanie z ostatnimi żyjącymi kombatantami podziemia niepodległościowego.
  • Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
  • Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Termin i miejsce:

Rajd trwać będzie w dniach 23 – 27 czerwca 2018 roku, czyli tradycyjnie już w pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Rajd rozpocznie się w sobotę gdzieś w Borach Tucholskich. Koncentracja Patroli przewidziana jest na ok godzinę 12:00 w Bazie Rajdu (dokładny adres Bazy zostanie podany w późniejszym komunikacie). Keep reading →